Ako spracúvame vaše osobné údaje

Cieľom webbuild.sk je tvorba webstránok a e-shopu, ktorý rešpektuje potreby skutočných podnikateľov, e-shopárov, prevádzkovateľov webstránok či blogov.

K vášmu súkromiu pristupujeme s patričnou vážnosťou a opatrnosťou. Vždy sa snažíme spracúvať len tie osobné údaje, ktoré sú v danej situácii nevyhnutné.

Aby sme vám mohli poskytnúť relevantné odpovede na vaše otázky, poradiť s výberom balíčkov či doplnkových služieb alebo poslať výzvu k úhrade, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu.

Prečítajte si, ako konkrétne spracúvame vaše osobné údaje (ďalej OÚ) v jednotlivých častiach využívania našich služieb.

 

 

Ako spracúvame vaše OÚ, keď potrebujete poradiť alebo hľadáte vhodné riešenie pre svoje podnikanie?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE TÝCH, KTORÍ VYUŽÍVAJÚ KONTAKTNÝ FORMULÁR NA WEBSTRÁNKE WEBBUILD.SK
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje bude spracúvať Michal Šimčík, Kochanovská 232/85, 078 01 Sečovce. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@webbuild.sk alebo telefonicky +421 908 349 930.

Prečo budeme o vás osobné údaje spracúvať?

Aby sme vám mohli pomôcť s výberom služby, poskytovať hotline a odpovedať na vaše otázky, spracúvame vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto získame prostredníctvom našich kontaktných formulárov umiestnených na webovej stránke, telefonickým kontaktom s vami alebo prostredníctvom e-mailu, resp. prostredníctvom správy cez sociálne siete.

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín

Ani jednou z našich spracovateľských činností nebudeme vaše osobné údaje prenášať do tretích krajín (to znamená mimo EÚ alebo EHP).

Komu poskytneme vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať? 

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budeme uchovávať po dobu využívania našich služieb. Akonáhle dôjde k uplynutiu , vaše osobné údaje zlikvidujeme.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • vyžadovať prístup k vašim osobným údajov,
  • na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
  • na prenosnosť údajov.

Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako si môžete svoje právo uplatniť?

Vaše právo si môžete uplatniť u nás kedykoľvek, a to doručením vašej žiadosti:
osobne alebo písomne na adrese Michal Šimčík, Kochanovská 232/85, 078 01 Sečovce, alebo elektronicky na e-mailovú adresu info@webbuild.sk.

Ako spracúvame údaje o deťoch?

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OÚ O OSOBÁCH MLADŠÍCH 16 ROKOV
v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov") a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov").

Naše identifikačné a kontaktné údaje  

Vaše osobné údaje bude spracúvať Michal Šimčík, Kochanovská 232/85, 078 01 Sečovce. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu info@webbuild.sk alebo telefonicky +421 908 349 930.

Sú spracúvané aj údaje o deťoch, resp. osobách mladších ako 16 rokov?

Naše webstránky nie sú určené osobám mladších 16 rokov. Ich osobné údaje teda umýselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením, resp. podvodom, sme získali osobné údaje o deťoch mladších 16 rokov, podnikneme potrebné kroky, aby ste údaje vymazali. Okrem prípadov, kedy sme zákonom viazaní si ich ponechať.